Öğretim Programı Diyagramı

Doktora programı, yüksek lisans derecesine sahip olan öğrenciler için toplam 21 kredi ve kredisiz “Seminer” dersi, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından (240 AKTS); lisans derecesi ile programa kabul edilmiş öğrenciler için ise toplam 45 kredi ders, bir seminer dersi, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından (300 AKTS) oluşur.