Program Hakkında

Turizm ve Otel İşletmeciliği Programı Türkiye ve dünya turizm sektörü için gerekli bilgi, beceri, tecrübe ve iş kültürüne sahip olan ve bu bağlamda sektörün gereksinim duyduğu ve aradığı orta ve üst kademe yöneticiler  yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Turizm ve Otel İşletmeciliği Programında yürütülen ön lisans eğitimi, isteğe bağlı İngilizce hazırlık sınıfı dışında 2 yıldır. Bölümümüzün içerikleri İKMEP (İnsan Kaynaklarının Mesleki Eğitim Yoluyla Geliştirilmesi Projesi)’in oluşturduğu içerikler göz önünde bulundurularak hazırlanmıştır.

MİSYON
Maltepe Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Turizm ve Otel İşletmeciliği programının misyonu Turizmalanında bilimsel bilgiler üreterek ulusal ve uluslararası turizm piyasasında en önde yer alan, konusu ile ilgili her türlü donanıma sahip, ülkemizde ve dünyada turizmi geliştirmeyi amaçlayan bireyler yetiştirmektir.

VİZYON
Maltepe Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Turizm ve Otel İşletmeciliği programı küreselleşen ve sürekli gelişmekte olan bir dünyada turizm gibi insan odaklı bir sektörün uzman, yeterli ve donanımlı insan kaynağı sağlamaktır. Bu hedef doğrultusunda sektörün profesyonelleri ile yakın ilişkiler kurarak Turizm ve Otel İşletmeciliği Programını çağın gerekleriyle bütünleştirmektir.