Program Temel Öğrenme Çıktıları

 1. Otel işletmelerinde organizasyon yapısını açıklar
 2. Otel işletmelerinin sınıflandırılmasını açıklar
 3. Ön kasa işlemlerini yürütür
 4. Konuk çıkış işlemlerinin kontrolünü yapar (check out).
 5. Konuk giriş öncesi hazırlıklarının kontrolünü yapar
 6. Ön büro işlemlerinin yürütülmesini sağlar
 7. Turizm arzının analizini yapar
 8. Turizmin parasal ekonomik etkilerini tanıtır
 9. Turizm işletmelerini açıklar
 10. Yabancı dilde dinler-konuşur
 11. Ön büro işlemlerini yapar
 12. Kat hizmetlerinde insan kaynaklarını yönetir
 13. Kat ofisinin kontrolünü yapar
 14. İlgili departmanlarla iletişim kurar