Öğretim Programı Diyagramı

  • Program 44 ders ve 120 AKTS kredisinden oluşur.
  • Her yarıyılda en çok 9 ders bulunur.
  • Meslek dersleri uygulama ağırlıklı yapılır.