Program Hakkında

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nün amacı, öğrencilerine siyaset bilimi ve uluslararası ilişkilerin önemli olay ve olgularının bilimsel olarak incelenmesini sağlayacak kavram ve kuramları öğretmek, bu kavram ve kuramlar ışığında Türkiye'yi ve dünyayı anlamalarını sağlamaktır. Hedefimiz, öğrencilerimizin bölümümüzde geçirdikleri dört yılın ardından analitik ve eleştirel düşünebilen bireylere dönüşmeleri, bulundukları her ortamda bu yetilerini bilgi birikimleri ile tamamlamış bireyler olarak saygın bir biçimde yer almalarıdır.

TM3 puan türünden öğrenci kabul eden ve çeşitli ÖSYM burs imkânları bulunan Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde, kadrolu tüm öğretim elemanları, öğrencilere eğitimleri süresince akademik danışmanlık hizmeti sunmaktadır.

Diğer bölümlerle, ders programının hazırlanması sırasında gözetilen işbirliği, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nün İşletme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi bölümleriyle çift anadal yapabilme olanağının sağlanmasında da açıkça görülmektedir.

Bölümümüzün lisans derslerini başarıyla tamamlayan öğrencilerimiz Dışişleri Bakanlığı’nda, uluslararası örgütlerde, Avrupa Birliği kurumlarında, uluslararası özel şirketlerde ve medyanın siyaset ve dış politika birimlerinde çalışma olanağı bulabilirler.