Öğretim Programı Diyagramı

İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Lisans Programı yerel 133 kredi ve 240 AKTS olmak üzere düzenlenmiştir.

T.C. Maltepe Üniversitesindeki her programda Yükseköğretim Kanununda yer alan Ortak Zorunlu Dersler ile II. Yabancı Dil Dersleri ve Üniversite Senatosu'nun belirlediği diğer ortak dersler yer alır. Öğretim programının %25inin seçmeli derslerden oluşturulması esastır.