Program Temel Öğrenme Çıktıları

  1. Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanındaki temel kavram, sorun ve yorumları bilir ve yorumlar.
  2. Siyaset Bilimi ve Uluslararası ilişkiler alanındaki düşünürlerin görüşlerini tartışır.
  3. Siyaset Bilimi ve Uluslararası ilişkiler alanındaki yeni yönelimleri ve tartışmaları bilir ve tartışır.
  4. Siyaset Bilimi ve Uluslararası ilişkiler alanındaki değişimleri öğrenir ve yorumlar.
  5. Farklı bilgi dallarından (Tarih, Sosyoloji, Hukuk, İktisat vb.) edindiği bilgileri aktarır.
  6. Siyaset Bilimi ve Uluslararası ilişkiler alanında edindiği bilgilerin ışığında ülke ve dünya sorunlarını yorumlar.