Önceki Öğrenmenin Tanımlanması

Başka bir üniversiteye bağlı bir enstitünün benzer nitelikte olan ve eşdeğerliği ilgili kurul tarafından onaylanan programda en az bir sömestreyi başarılı bir şekilde tamamladıktan sonra bu programa yatay geçiş yapan öğrenciler, eşdeğer programlardan almış ve başarmış oldukları derslerden, Anabilim Dalı Akademik Kurulunun önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayıyla muaf tutulabilirler.

Program bütün üniversite mezunlarına açıktır.