Öğretim Programı Diyagramı

İnsan Hakları Tezsiz Yüksek Lisans Programı yerel 30 kredi ve 90 AKTS olmak üzere düzenlenmiştir. Program, 1’i kredisiz “Mezuniyet Projesi” dersi olmak üzere 5 zorunlu ders, 6 seçmeli ders ve 15 AKTS değerinde bir projeden oluşur.

Öğrenci, seçmeli dersler olarak, ikiyi aşmamak kaydıyla, diğer yüksek lisans programlarından da ders seçebilir.