Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Öğrencilerin mezun olabilmeleri için, programda mevcut olan derslerin arasından en az 10 ders (yerel 30 kredi), toplam olarak 90 AKTS’lik ders almış olmaları (kredisiz “Mezuniyet Projesi” dersi dahil, toplam 11 ders), bu dersleri genel ağırlıklı not ortalamaları (GANO) 2.50’nin altında kalmayacak biçimde başarıyla tamamlamış olmaları ve bir “Mezuniyet Projesi” yazmaları gerekmektedir.