Öğretim Programı Diyagramı

Fen Bilimleri Enstitüsü Enerji Etkin Yapılar Tezli Yüksek Lisans Programı yerel en az 21 kredi ve toplam 120 AKTS olmak üzere düzenlenmiştir. 

Fen Bilimleri Enstitüsü Enerji Etkin Yapılar Tezli Yüksek Lisans Programı, 3 zorunlu ders (Yenilenebilir Enerji Kaynakları ve Teknolojileri, Yapılarda Enerji Performansı ve Modellemesi,  Araştırma Yöntemleri), 4 seçmeli ders, 1 Yüksek Lisans Seminer ve 1 Yüksek Lisans Tezinden oluşur. Seçmeli dersler alan içinden, diğer yüksek lisans programlarından seçilebildiği gibi, sayısı 2’yi aşmamak kaydıyla lisansta yer alan dersler arasından da seçilebilir.