Program Tanımı

Üniversitemiz Enerji Etkin Yapılar Yüksek Lisans Programı, mimarlık veya mühendislik lisans eğitiminden sonra öğrencilerin meslekleriyle ilgili bilgilerini, çevre, sürdürülebilirlik, etkin enerji kullanımı ve mimarlık kavramları ile birleştirerek disiplinler arası etkileşimle yeni bilgiler ve alternatif çözümler üretebilmelerini amaçlar.