Program Temel Öğrenme Çıktıları

1. Bu program öğrencileri mühendislik ve mimarlıkla ilgili konuların ve düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapar ve eleştirel görüş geliştirir.
2. Lisans yeterliliklerine dayalı olarak, bu alandaki bilgilerini uzmanlık düzeyine geliştirir ve derinleştirir.
3. Sadece fiziksel yapının değil aynı zamanda sosyal ve ekonomik yapılar arasında ilişkiler kurulmasını ve sürdürülebilirlik odaklı yaklaşımların gelişmesini sağlar.
4. Sürdürülebilir tasarımın gerektirdiği çevre, insan, toplum, enerji konularını kapsamlı ve bir bütünsellik içinde değerlendirir ve çalışmalarına aktarır.
5. Temiz enerji teknolojilerinin mimarlık ve mühendislik bilimlerine entegre edilmesini ve yeniliklerin takip edilmesini sağlar
6. Düşünce ve / ya da tasarımlarını çağdaş sunum araçları kullanarak, ileri düzeyde anlatır.
7. Disiplinler arası çalışmalarda özümsemiş olduğu bilgiyi, tasarlama ve/ya da uygulama sürecinde kullanır.
8. Disiplinlerarası bilgiyi kullanarak alanında karşılaşılması muhtemel, uzmanlık gerektiren bir soruna çözüm üretebilme, sorumluluk alma ve liderlik etme becerisi kazanır.
9. Proje ve süreç tasarlama, uygulama ve yönetimi becerisi kazanır.
10. Meslek alanındaki ilke, yasa, yönetmelik ve standartlar hakkında bilgi kazanır, bu bilgileri çalışmalarına aktarır.
11. Bir akademik araştırmayı sistemli ve eleştirel olarak yürütür, akademik diyalogu eleştirel ve kategorik sonuçları için yürütür; ulusal ve uluslararası ortamlarda bildiri sunar ve yayın yapar.