Öğretim Programı Diyagramı

Tıp Fakültesi Lisans Programı 360 AKTS olmak üzere düzenlenmiştir. Maltepe Üniversitesi’nde verilen tüm programlar; Yüksek Öğrenim Kurumu kanunu gereğince, ana dersler, yabancı dil dersleri ve üniversite senatosu tarafından belirlenen diğer ortak derslerden oluşmaktadır.  Seçmeli stajlar, programın %25’ini oluşturur.

Kodu

Ders Adı

T

U

AKTS Kredisi

 1. Sınıf

TIP 100

Dönem I Meslek Dersi

383

44

40

İNG 121

İngilizce I

42

 

3

İNG 122

İngilizce II

42

 

3

ATA 151

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I

28

0

2

ATA 152

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II

28

0

2

TRD 151

Türk Dili I

28

0

2

TRD 152

Türk Dili II

28

0

2

Seçmeli

Ders-I

LAT 151 Latince

SOS 218 Sağlık Sosyolojisi

FEL 275 Tıp etiği ve İnsan Hakları

PSİ 157 Psikolojiye Giriş

YTR 151 Yabancılar için Türkçe-I

28

 

0

 

2

Seçmeli

Ders-II

 

LAT 151 Latince

SOS 218 Sağlık Sosyolojisi

FEL 275 Tıp etiği ve İnsan Hakları

PSİ 157 Psikolojiye Giriş

YTR 151 Yabancılar için Türkçe-I

TIP 253 Kanser ve Kök Hücre

28

 

0

 

 

2

 

Seçmeli

Ders-III

MEI 252 Medikal İllüstürasyon

TSE 178 Disiplinler Arası Sanat

28

0

2

 

 

T:663

T:44

T:60

 2. Sınıf

TIP 200

Dönem II Meslek Dersi

453

77

52

İNG 253

Mesleki İngilizce-I 

28

0

2

İNG 254

Mesleki İngilizce- II

28

0

2

Seçmeli Dersler-I

SOS 218 Sağlık Sosyolojisi

FEL 275 Tıp Etiği ve İnsan Hakları

PSİ 157 Psikolojiye Giriş

YTR 151 Yabancılar için Türkçe I

28

0

2

Seçmeli Dersler-II

FRA 151

LAT 151 Latince

MEI 252 Medikal İllüstürasyon

TSE 178 Disiplinler Arası Sanat

TIP 253 Kanser ve Kök Hücre

28

0

2

                      

 

T:565

T:77

T:60

3 . Sınıf

TIP 300

Dönem III Meslek Dersi

587

12

56

İNG 305

Mesleki İngilizce-1

 28

 0

 2

İNG 306

Mesleki İngilizce-2

 28

 0

 2

 

 

T:643

T:12

T:60

4. Sınıf

TIP 401

İç Hastalıkları Stajı

139

101

13

TIP 402

Pediatri Stajı

80

160

13

TIP 403

Kadın Hastalıkları ve Doğum Stajı

40

110

10

TIP 404

Genel Cerrahi Stajı

34

206

13

TIP 408

Kardiyoloji Stajı

22

66

7

TIP 409

Seçmeli Staj

20

40

4

 

 

 

 

 

 

 

T:335

T:683

T:60

5. Sınıf

TIP 501

Radyoloji Stajı

20

40

4

TIP 502

Anesteziyoloji ve Reanimasyon Stajı

8

52

3

TIP 503

Adli Tıp Stajı

30

10

2

TIP 504

Psikiyatri Stajı

18

72

5

TIP 505

Ortopedi ve Travmatoloji Stajı

21

69

4

TIP 506

Göz Hastalıkları Stajı

30

30

3

TIP 507

KBB Stajı

24

36

4

TIP 508

Nöroloji Stajı

18

72

5

TIP 509

Nöroşirürji Stajı

30

30

3

TIP 510

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Stajı

30

60

4

TIP 511

Dermatoloji Stajı

30

30

3

TIP 512

Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Stajı

18

42

3

TIP 513

Üroloji Stajı

13

47

3

TIP 515

Enfeksiyon Hastalıkları Stajı

26

34

4

TIP 516

Klinik Etik Stajı

10

10

1

TIP 518

Klinik Farmakoloji

0

60

4

TIP 519

Göğüs Hastalıkları

21

39

5

 

 

T:347

T:733

T:60

6. Sınıf

TIP 601

İç Hastalıkları Stajı

2 Ay

 

10

TIP 602

Pediatri Stajı

2 Ay

 

10

TIP 603

Kadın Hastalıkları ve Doğum Stajı

2 Ay

 

10

TIP 604

Acil Tıp Stajı

1 Ay

 

5

TIP 605

Halk Sağlığı Stajı

2 Ay

 

10

TIP 606

Psikiyatri Stajı

1 Ay

 

5

TIP 607

Seçmeli Staj (Dahili ya da Cerrahi Bilimler)

1 Ay

 

5

TIP 608

Genel Cerrahi Stajı

1 Ay

 

5

 

 

 

 

 

 

 TOPLAM

12 Ay

 

T:60