Mezunların Mesleki Profili

Birinci basamak sağlık hizmetleri kurumları, aile hekimliği, işyeri hekimliği, ilaç sanayi, Sağlık Bakanlığı, Yerel Yönetimler tıp doktorlarının çalışabileceği kurumlardır.