Mezunların Mesleki Profili

Üniversite, özel şirketler, yerel yönetimler, medya, halkla ilişkiler şirketleri, yayınevleri, Vakıf, STK ve gönüllülük esasıyla çalışan kuruluşlar, felsefi danışmanlık alanında uzmanlık yapanların çalışabilecekleri kurumlardan bazılarıdır. Program mezunları kendi danışmanlık ofislerini de kurabilirler.