Kazanılan Derece

Programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Felsefi Danışmanlık alanında Yüksek Lisans derecesi (Master of Arts)almaya hak kazanmaktadırlar.