Program Tanımı

Felsefi Danışmanlık Tezsiz Yüksek Lisans Programı,  öğrenenlerin, felsefe sorunlarını çözebilme yeteneğini elde etmelerine; anlama, çözümleme ve yorumlama yeteneklerini geliştirmelerine; olup bitenler arasındaki bağlantıları görmek üzere felsefi bakış açısı ve felsefi düşünüş kazanmalarına; kazanımlarını aktarma becerilerini geliştirmelerine yardımcı olur.