Mezunların Mesleki Profili

Özel Hukuk doktora programı eleştirel ve yaratıcı düşünme gücü üst düzeyde olan, tartışmaya ve yeniliklere açık, programda edindikleri bilgileri hayata geçirebilen hukukçular yetiştirmeyi hedeflemektedir