Öğretim Programı Diyagramı

Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Doktora Programı yerel 21 kredi ve 240 AKTS olmak üzere düzenlenmiştir. 

Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Doktora Programı, 1 kredisiz zorunlu Seminer dersi, 7 seçmeli ders, Yeterlik Sınavı ve 120 AKTS değerinde bir doktora tezinden oluşur. Seçmeli dersler yüksek lisans derslerinden ve doktora programından seçilebilir.