Dersler

İNG 111 İngilizce I 

Bu ders İngilizceye yeni başlayan öğrenciler için düzenlenmiş olup temel dil becerilerini geliştirmeyi hedefler. Farklı öğretim teknikleri ve uygulama çalışmaları aracılığı ile, öğrencilerin dinleme, konuşma, okuma ve yazma becerileri edinmelerine yardımcı olur. Öğrenciler, gerçek yaşamda karşılaşılan durumlar içinde kullanılan diyaloglar ve metinler kullanarak temel dilbilgisi kalıpları ve sözcükleri öğrenirler. Bu ders sonunda öğrenciler İngilizce başlangıç seviyesinden orta düzeye ilerlemek üzere hazırlanırlar. 

 

İNG 112 İngilizce II  

İNG 111 dersinin devamı niteliğinde düzenlenen bu ders temel dil becerilerini geliştirmeyi hedefler. Gerçek yaşamda kullanılan İngilizce sözcüklerin öğrenilmesi ve kelime hazinesinin zenginleştirilmesi amaçlanır. Öğrencilerin yabancı dilde okuma becerileri geliştirilir. Aynı şekilde iletişim yeteneklerinin artması sağlanır. 

 

İNG 103 İngilizce I

Bu ders İngilizceye yeni başlayan öğrenciler için düzenlenmiş olup temel dil becerilerini geliştirmeyi hedefler. Farklı öğretim teknikleri ve uygulama çalışmaları aracılığı ile öğrencilerin dinleme, konuşma, okuma ve yazma becerileri edinmelerine yardımcı olur. Öğrenciler, gerçek yaşamda karşılaşılan durumlar içinde kullanılan diyaloglar ve metinler kullanarak temel dilbilgisi kalıpları ve sözcükleri öğrenirler. Bu ders sonunda öğrenciler İngilizce başlangıç seviyesinden orta-başlangıç düzeye ilerlemek üzere hazırlanırlar.

 

İNG 104 İngilizce II

İNG 103 dersinin devamı niteliğinde düzenlenen bu ders temel dil becerilerini geliştirmeyi hedefler. Farklı öğretim teknikleri ve uygulama çalışmaları aracılığı ile öğrencilerin dinleme, konuşma, okuma ve yazma becerileri edinmelerine yardımcı olur. Öğrencilerin yabancı dilde okuma becerileri geliştirilir. Aynı şekilde iletişim yeteneklerinin artması sağlanır. Bu ders sonunda öğrenciler İngilizce başlangıç seviyesinden alt-orta düzeye ilerlemek üzere hazırlanırlar.

 

İNG 105 İngilizce I

Bu ders İngilizceye yeni başlayan öğrenciler için düzenlenmiş olup temel dil becerilerini geliştirmeyi hedefler. Farklı öğretim teknikleri ve uygulama çalışmaları aracılığı ile öğrencilerin dinleme, konuşma, okuma ve yazma becerileri edinmelerine yardımcı olur. Öğrenciler, gerçek yaşamda karşılaşılan durumlar içinde kullanılan diyaloglar ve metinler kullanarak temel dilbilgisi kalıpları ve sözcükleri öğrenirler. Bu ders sonunda öğrenciler İngilizce başlangıç seviyesinden alt-orta düzeye ilerlemek üzere hazırlanırlar.

 

İNG 106 İngilice II

Alt-orta seviyesinde olan bu ders sonunda öğrencilerin, yazılı bir metni okuyup anlayabilmelerini, düşündüklerini sözlü ve yazılı ifade edebilmelerini, dinleme becerilerini geliştirmelerini, sözcük dağarcığını genişletmelerini ve kullanımlarını sağlamayı, topluluk önünde konuşabilmelerini, resimler hakkında konuşabilmelerini ve verilen konular hakkında yorum yapabilmelerini, internet, kitap ve dergilerdeki bilgileri takip edebilmelerini ve değişik konularda paragraf yazma becerilerini edinmelerini sağlamak amaçlanmaktadır.

 

İNG 121 İngilizce I    

Bu ders İngilizceye yeni başlayan öğrenciler için düzenlenmiş olup temel dil becerilerini geliştirmeyi hedefler. Farklı öğretim teknikleri ve uygulama çalışmaları aracılığı ile, öğrencilerin dinleme, konuşma, okuma ve yazma becerileri edinmelerine yardımcı olur. Öğrenciler, gerçek yaşamda karşılaşılan durumlar içinde kullanılan diyaloglar ve metinler kullanarak temel dilbilgisi kalıpları ve sözcükleri öğrenirler. Bu ders sonunda öğrenciler İngilizce başlangıç seviyesinden orta düzeye ilerlemek üzere hazırlanırlar. İNG 121 dersi İNG 122 dersinin ön koşul dersidir. 

 

İNG 122 İngilizce II 

İNG 111  dersinin devamı niteliğinde düzenlenen bu ders temel dil becerilerini geliştirmeyi hedefler. Gerçek yaşamda kullanılan İngilizce sözcüklerin öğrenilmesi ve kelime hazinesinin zenginleştirilmesi amaçlanır. Öğrencilerin yabancı dilde okuma becerileri geliştirilir. Aynı şekilde iletişim yeteneklerinin artması sağlanır. İNG 121 dersi İNG 122 dersinin ön koşul dersidir.

 

İNG 205 İngilizce II

Bu ders ING 105 dersinin devamı niteliğindedir. Öğrencilerin çeşitli öğretim teknikleri ve pratik yoluyla okuma, yazma, konuşma ve dinleme becerilerini geliştirmeleri amaçlanmaktadır. Öğrenciler temel dil yapılarını ve kelime bilgisini güncel ve gerçek hayattan alınan okuma parçaları vasıtasıyla sahip olurlar. Öğrencilerin yabancı dilde okuma becerileri geliştirilirken, iletişim yeteneklerinin artması sağlanır. Bu ders sonunda öğrenciler İngilizce alt-orta seviyeden orta düzeye ilerlemek üzere hazırlanırlar.

 

İNG 206 İngilizce IV

Bu ders ING 205 dersinin devamı niteliğindedir. Öğrencilerin çeşitli öğretim teknikleri ve pratik yoluyla okuma, yazma, konuşma ve dinleme becerilerini geliştirmeleri amaçlanmaktadır. Öğrenciler temel dil yapılarını ve kelime bilgisini güncel ve gerçek hayattan alınan okuma parçaları vasıtasıyla sahip olurlar.

 

İNG 211 İngilizce III

Alt-orta seviyesinde olan bu ders sonunda,  öğrencilerin, yazılı bir metni okuyup anlayabilmelerini, düşündüklerini sözlü ve yazılı ifade edebilmelerini, dinleme becerilerini geliştirmelerini, sözcük dağarcığını genişletmelerini ve kullanımlarını sağlamayı, topluluk önünde konuşabilmelerini, resimler hakkında konuşabilmelerini ve verilen konular hakkında yorum yapabilmelerini, internet, kitap ve dergilerdeki bilgileri takip edebilmelerini ve değişik konularda paragraf yazma becerilerini edinmelerini sağlamak amaçlanmaktadır.

 

İNG 212 İngilizce  IV

Alt-orta seviyesinde olan bu ders sonunda öğrencilerin, yazılı bir metni okuyup anlayabilmelerini, düşündüklerini sözlü ve yazılı ifade edebilmelerini, dinleme becerilerini geliştirmelerini, sözcük dağarcığını genişletmelerini ve kullanımlarını sağlamayı, topluluk önünde konuşabilmelerini, resimler hakkında konuşabilmelerini ve verilen konular hakkında yorum yapabilmelerini, internet, kitap ve dergilerdeki bilgileri takip edebilmelerini ve değişik konularda paragraf yazma becerilerini edinmelerini sağlamak amaçlanmaktadır. İNG 212 (İngilizce IV) dersi aynı zamanda İNG 311 (İngilizce V) dersinin önkoşul dersidir. İNG 212 dersinin önkoşulu da İNG 211 (İngilizce III) dersidir.

 

İNG 231 Yorumsal Okuma ve Yazma

Bu ders öğrencilerin Yorumsal okuma ve yazma becerilerini geliştirmeyi amaçlamaktadır. Dersin içerdiği konular arasında öğrencilerin kendilerini yazılı olarak daha iyi ifade edebilmek için kullanabilecekleri yapısal unsurlar, yan anlamlar, bağlaçlar, kalıplaşmış cümle girişleri ve ifadeler bulunmaktadır. Öğrencileri motive etmek ve derse dâhil etmek amacıyla alanları ile ilgili metinler kullanılmak üzere seçilmektedir. Bu ders ayrıca öğrencilere alanlarındaki temel terminolojiyi öğrenme imkânı sunmaktadır.

 

İNG 232 Analitik Okuma ve Yazma

Bu ders öğrencilerin analitik okuma ve yazma becerilerini geliştirmeyi amaçlamaktadır. Dersin içerdiği konular arasında öğrencilerin kendilerini yazılı olarak daha iyi ifade edebilmek için kullanabilecekleri yapısal unsurlar, yan anlamlar, bağlaçlar, edilgen çatıi ve şart cümleleri bulunmaktadır. Öğrencileri motive etmek ve derse dâhil etmek amacıyla alanları ile ilgili metinler kullanılmak üzere seçilmektedir. Bu ders ayrıca öğrencilere alanlarındaki temel terminolojiyi öğrenme imkânı sunmaktadır.

 

İNG 251 Mesleki İngilizce I

İNG 251 dersinde öğrencilere teknik terminoloji ve literatürü takip edebilecek seviyede dil bilgisi ile ilgili alandaki sözcüklerin kullanımının öğretilmesi amaçlanmaktadır. Okuma ve yazma becerilerinin geliştirilmesi, fikirlerin grup ve sınıf içi tartışmalarda ifade edilmesi dersin diğer öğretim çıktıları arasındadır. Öğrencilerin dinleme ve okuma becerilerini geliştirmek için kendi alanları ile ilgili metinler sunulur. Bu metinler aracılığı ile alan terminolojisi öğretilirken öğrencilerin alan derslerinde kazandıkları bilginin İngilizceye transferi sağlanır.

 

İNG 252 Mesleki İngilizce II

Bu ders İNG 251 dersinin devamı niteliğindedir. İNG 252 dersinde öğrencilere teknik terminoloji ve literatürü takip edebilecek seviyede dil bilgisi ile ilgili alandaki sözcüklerin kullanımının öğretilmesi amaçlanmaktadır. Okuma ve yazma becerilerinin geliştirilmesi, fikirlerin grup ve sınıf içi tartışmalarda ifade edilmesi dersin diğer öğretim çıktıları arasındadır. Öğrencilerin dinleme ve okuma becerilerini geliştirmek için kendi alanları ile ilgili metinler sunulur. Bu metinler aracılığı ile alan terminolojisi öğretilirken öğrencilerin alan derslerinde kazandıkları bilginin İngilizceye transferi sağlanır.

 

İNG 253 Yabancı Dilde Okuma ve Konuşma 

Bu ders, öğrencilerin İngilizce dilbilgisi ve yeteneklerini (özellikle okuduğunu anlama ve konuşma) geliştirmek ve onlara daha kapsamlı bir akademik bakış açısı kazandırmak amacıyla düzenlenmiştir. Ders materyalleri “içerik temelli” (content based) olarak seçilmiştir. Bu uygulama, İngilizce düzeyi ve akademik dil becerileri kazandırma çabasının yanı sıra, güncel olaylar; kültürler ve uluslararası konularda öğrencilerin kavrama becerilerini ve eleştirel düşünme yetilerinin gelişimine katkıda bulunmayı amaçlar. 

 

İNG 254 Akademik Yazma 

Bu derste öğrencilerin akademik ölçütlerde yazma becerileri kazanması amaçlanır. Bilimsel makale, düşünce yazıları dersin konuları arasındadır. 

 

İNG 255 İngilizce III

Bu ders ING 105 dersinin devamı niteliğindedir. Öğrencilerin çeşitli öğretim teknikleri ve pratik yoluyla okuma, yazma, konuşma ve dinleme becerilerini geliştirmeleri amaçlanmaktadır. Öğrenciler temel dil yapılarını ve kelime bilgisini güncel ve gerçek hayattan alınan okuma parçaları vasıtasıyla sahip olurlar. Öğrencilerin yabancı dilde okuma becerileri geliştirilirken, iletişim yeteneklerinin artması sağlanır. Bu ders sonunda öğrenciler İngilizce alt-orta seviyeden orta düzeye ilerlemek üzere hazırlanırlar.

 

İNG 256 İngilizce IV

Bu ders ING 255 dersinin devamı niteliğindedir. Öğrencilerin çeşitli öğretim teknikleri ve pratik yoluyla okuma, yazma, konuşma ve dinleme becerilerini geliştirmeleri amaçlanmaktadır. Öğrenciler temel dil yapılarını ve kelime bilgisini güncel ve gerçek hayattan alınan okuma parçaları vasıtasıyla sahip olurlar.

 

İNG 263 İş Hayatı için İngilizce I 

Öğrencilerin İş İngilizcesi bağlamında veri, bilgi ve direktifleri anlayabilmek ve basit parçalar oluşturabilmek için gerekli temel dil yeteneklerini geliştirmeleri amaçlanır. 

 

İNG 264 İş Hayatı için İngilizce II

Öğrencilerin basit İş İngilizcesi metinlerini okuyup anlama ve iş ortamında iletişim için gerekli basit metinleri yazabilme için gerekli temel dil yeteneklerini geliştirmeleri amaçlanır. 

 

İNG 273 İş Hayatı için İngilizce I 

Öğrenciler iş dünyasında ihtiyaç duyabilecekleri hızlı karar verme, öncelikleri belirleyebilme ve gerekli tabloları oluşturabilme şansını elde edeceklerdir. Bu derste gerekli iş dünyası kelime dağarcığına ilginç ve gerçek iş hayatı bağlantılı okuma parçalarıyla tanıştırılacaklardır. 

 

İNG 274 İş Hayatı için İngilizce II

Öğrenciler bu derste iş hayatında örneğin; sunumlar toplantılar, uzlaşma, telefonlaşma ve sosyal İngilizce becerilerinin kazandırılması hedeflenmiştir. Ayrıca ünite sonundaki proje konularıyla gerçekçi iş hayatı problemlerini ve durumlarını çözebilme ve geliştirebilmeleri amaçlanmıştır.

 

İNG 305 Mesleki İngilizce I

İNG 305 dersinde öğrencilere teknik terminoloji ve literatürü takip edebilecek seviyede dil bilgisi ile ilgili alandaki sözcüklerin kullanımının öğretilmesi amaçlanmaktadır. Okuma ve yazma becerilerinin geliştirilmesi, fikirlerin grup ve sınıf içi tartışmalarda ifade edilmesi dersin diğer öğretim çıktıları arasındadır.

 

İNG 306 Mesleki İngilzce II

Bu ders İNG 305 dersinin devamı niteliğindedir. İNG 306 dersinde öğrencilere teknik terminoloji ve literatürü takip edebilecek seviyede dil bilgisi ile ilgili alandaki sözcüklerin kullanımının öğretilmesi amaçlanmaktadır. Okuma ve yazma becerilerinin geliştirilmesi, fikirlerin grup ve sınıf içi tartışmalarda ifade edilmesi dersin diğer öğretim çıktıları arasındadır.

 

İNG  354 Sunum Teknikleri 

Bu ders öğrencilere akademik kariyerlerinde ve iş dünyasında gerekli olan sunum becerilerinin kazandırılmasını amaçlar. Öğrencilerin sunum yapmak için gereken kaynakları tarama, sunumu hazırlama ve sunma aşamaları için gereken becerileri kazanmaları hedeflenir.

 

İNG 363 İş Hayatı için İngilizce III 

Öğrencilerin iş ortamında doğru yazabilme, iletişimde kullanılan basit ve  güncel kalıp ve yapıları anlayıp yazabilme, konuşulan ve kayıtlı iş İngilizcesini anlayabilmek için gerekli temel dil yeteneklerini geliştirmeleri amaçlanır.

 

İNG 364 İş Hayatı için İngilizce IV

Bu derste öğrencilerin basit İş İngilizcesi metinlerini okuyup anlama ve iş ortamında iletişim için gerekli basit metinleri yazabilmek için gerekli temel dil yeteneklerini geliştirmeleri amaçlanır. 

 

İNG 463 İş Hayatı için İngilizce V 

Öğrencilerin iş ortamında otantik iş metinlerini anlama, çok çeşitli yazışmaları yürütebilme,  günlük iş yaşamında kullanılan direktif, kısa konuşma, sohbet ve duyuru gibi konuları anlayabilme, karmaşık konularda açık ve detaylı sözlü açıklamalar ve sunumlar yapabilme ve profesyonel konularda açık ve uygun bir biçimde kendini ifade edebilme için gerekli olan temel dil yeteneklerini geliştirmeleri amaçlanır. 

 

İNG 464 İş Hayatı için İngilizce VI 

Öğrencilerin iş ortamındaki rutin bilgileri, direktifleri anlayıp bunlara uygun bir biçimde cevap verebilmek ve dinleyicilerin rahatça anlayabileceği düzeyde sözcük bilgisine sahip olmak için gerekli temel dil yeteneklerini geliştirmeleri amaçlanır. 

 

Eğitim Dili İngilizce  Olan Öğrenciler için:

 

ENG 010 Okuma ve Konuşma

Bu ders, öğrencilerin İngilizce dilbilgisi ve yeteneklerini (özellikle okuduğunu anlama ve konuşma) geliştirmek ve onlara daha kapsamlı bir akademik bakış açısı kazandırmak amacıyla düzenlenmiştirSosyoloji alanında). Ders materyalleri “içerik temelli” (content based) olarak seçilmiştir. Bu uygulama, İngilizce düzeyi ve akademik dil becerileri kazandırma çabasının yanı sıra, güncel olaylar; kültürler ve uluslararası konularda öğrencilerin kavrama becerilerini ve eleştirel düşünme yetilerinin gelişimine katkıda bulunmayı amaçlar. 

 

ENG 020  Akademik Yazma 

Bu derste öğrencilerin akademik ölçütlerde yazma becerileri kazanması amaçlanır (Sosyoloji alanında). Bilimsel makale, düşünce yazıları dersin konuları arasındadır.

 

ENG 030 Sunum Teknikleri 

Bu ders öğrencilere akademik kariyerlerinde ve iş dünyasında gerekli olan sunum becerilerinin kazandırılmasını amaçlar. Öğrencilerin sunum yapmak için gereken kaynakları tarama, sunumu hazırlama ve sunma aşamaları için gereken becerileri kazanmaları hedeflenir.

 

ENG 040  İş Hayatı için İngilizce I 

Öğrencilerin İş İngilizcesi bağlamında veri, bilgi ve direktifleri anlayabilmek ve basit parçalar oluşturabilmek için gerekli temel dil yeteneklerini geliştirmeleri amaçlanır. 

 

ENG 041  İş Hayatı için İngilizce II

Bu ders ENG 040 dersini takip etmektedir ve aynı amaçları içermektedir.

 

İNG 115 Mesleki İngilizce I

Bu ders öğrencilere tıp ile ilgili terminolojiyi tanıtmak üzere tasarlanmıştır. Öğrencilerin dinleme ve okuma becerilerini geliştirmek için kendi alanları ile ilgili metinler sunulur. Bu metinler aracılığı ile alan terminolojisi öğretilir. Hasta kabul ve bakımı ile ilgili gerçek yaşam metin ve diyalogları kullanılarak öğrencilerin alan derslerinde kazandıkları bilginin İngilizceye transferi sağlanır. 

 

İNG 116 Mesleki İngilizce II

Bu ders İNG 115’in devamı niteliğinde aynı ders araçları ve malzemeleri kullanılarak hazırlanmıştır. Dersin amacı, tıp konularını kapsayan metinler aracılığı ile dinleme, konuşma, okuma ve yazma becerilerini geliştirirken alan terminolojisini de öğretmektir. Dönem sonunda öğrenciler alan bilgilerini gerçek çalışma ortamlarında İngilizceye aktarmaya başlayacaklardır.

 

ENG 141 Akademik Amaçlı İngilizce I

Bu ders öğrencilerin yorumsal okuma ve yazma becerilerini geliştirmeyi hedeflemektedir. Öğrencileri motive etmek ve derse dâhil etmek amacıyla psikolojik rehberlik ve danışmanlık ile ilgili metinler kullanılmak üzere seçilmektedir. Bu ders ayrıca öğrencilere alanlarındaki temel terminolojiyi öğrenme imkânı sunmaktadır.

 

ENG 142 Akademik Amaçlı İngilizce II

Bu ders öğrencilerin yorumsal okuma ve yazma becerilerini geliştirmeyi hedeflemektedir. Öğrencileri motive etmek ve derse dâhil etmek amacıyla psikolojik rehberlik ve danışmanlık ile ilgili metinler kullanılmak üzere seçilmektedir. Bu ders ayrıca öğrencilere alanlarındaki temel terminolojiyi öğrenme imkânı sunmaktadır.

 

ENG 231 Yorumsal Okuma ve Yazma

Bu ders öğrencilerin Yorumsal okuma ve yazma becerilerini geliştirmeyi amaçlamaktadır. Dersin içerdiği konular arasında öğrencilerin kendilerini yazılı olarak daha iyi ifade edebilmek için kullanabilecekleri yapısal unsurlar, yan anlamlar, bağlaçlar, kalıplaşmış cümle girişleri ve ifadeler bulunmaktadır. Öğrencileri motive etmek ve derse dâhil etmek amacıyla alanları ile ilgili metinler kullanılmak üzere seçilmektedir. Bu ders ayrıca öğrencilere alanlarındaki temel terminolojiyi öğrenme imkânı sunmaktadır.

 

ENG 232 Analitik Okuma ve Yazma

Bu ders öğrencilerin analitik okuma ve yazma becerilerini geliştirmeyi amaçlamaktadır. Dersin içerdiği konular arasında öğrencilerin kendilerini yazılı olarak daha iyi ifade edebilmek için kullanabilecekleri yapısal unsurlar, yan anlamlar, bağlaçlar, edilgen çatıi ve şart cümleleri bulunmaktadır. Öğrencileri motive etmek ve derse dâhil etmek amacıyla alanları ile ilgili metinler kullanılmak üzere seçilmektedir. Bu ders ayrıca öğrencilere alanlarındaki temel terminolojiyi öğrenme imkânı sunmaktadır.

 

İNG 401 Mühendislik için İngilizce I

Bu ders öğrencilerin dil becerilerini geliştirerek basit komutları anlamalarına yardımcı olarak basit teknik metinlerin oluşturulması, teknik ve endüstriyel alanda yoğunlaşmayı amaçlamaktadır.

 

İNG 402 Mühendislik için İngilizce II

Bu ders İNG 401 dersini takip etmektedir ve aynı amaçları içermektedir.

 

İNG 501 Hukuk için İngilizce I

Alana özgü çeşitli okuma parçaları ve hukuk terminolojisini içeren kelime bilgisi ve konseptler bu derste tartışılacaktır

 

İNG 502 Hukuk için İngilizce II

Bu ders İNG 501 dersini takip etmektedir ve aynı amaçları içermektedir.

 

TFL 001 TOEFL Sınavına Hazırlık I

TOEFL sınavına girebilecek düzeyde İngilizceye hakim öğrencilerin sınavla ilgili deneyim ve becerilerini geliştirmeleri amaçlanmıştır. Dersin ön koşulu İNG 151 ve İNG 152 derslerinden 80 ve üzeri notla geçmektir. 

 

TFL 002 TOEFL Sınavına Hazırlık II

TFL I dersinin devamı niteliğinde olan ve aynı amaçları içeren bu dersin  ön koşulu TFL 001 dersidir. 

 

DİĞER YABANCI DİLLER

 

ARA151 Arapça I 

Bu ders Çağdaş Standart Arapça hakkında herhangi bir önbilgisi olmayan başlangıç öğrencileri için tasarlanmıştır. Öğrencilere Cagdas Standart Arapçayı okuma, yazma, okuduğunu anlama ve konuşma becerilerini kazandırmak amaçlanmıştır.Öğrenciler bu derste Arap alfabesine, ana hatlarıyla yazı ve konuşma becerelerine ve başlangıç seviyesinde Arapça gramere giriş yapacaklardır (isim, fiil, bağlaç vs.). Öğrenciler aynı zamanda Arap kültürü hakkında bilgi sahibi olacaklardır.

 

ARA152 Arapça II 

Bu ders ARA 151 dersini takip etmektedir ve aynı amaçları içermektedir. Bu dersin  ön koşulu ARA151 dersidir

 

ALM 151 Almanca I 

Öğrencilerin dinleme-anlama, okuma-anlama, konuşma ve yazma yetilerini geliştirmeleri, günlük konuşmaları anlayıp cevaplayabilmeleri ve Alman kültürünü tanımaları amaçlanır. 

 

ALM 152 Almanca II

Bu ders ALM 151 dersini takip etmektedir ve aynı amaçları içermektedir. Bu dersin  ön koşulu ALM 151 dersidir 

 

ÇİN 151 Çince I 

Öğrenciler bu derste, Çince konuşma ve konuşulanı anlama yeteneklerini geliştirmenin yanında Çincenin temel yazım metotlarını da öğrenirler. Dönem sonunda temel Çince dilinde karşılıklı konuşabilecek seviyeye ulaşırlar. 

 

ÇİN 152 Çince II

Bu ders ÇİN 151 dersini takip etmektedir ve aynı amaçları içermektedir. Bu dersin  ön koşulu ÇİN151 dersidir

 

FRA 151 Fransızca I

Bu ders, öğrenciye temel seviyede Fransızca'da yazılı ve sözlü olarak kendini tanıtmayı öğretmeyi amaçlar.

 

FRA 152 Fransızca II

Bu ders FRA151 dersini takip etmektedir ve aynı amaçları içermektedir. Bu dersin  ön koşulu FRA 151 dersidir

 

İTA 151 İtalyanca I

Öğrencilerin bu derste somut gereksinimlerini karşılayabilmek adına bilinen, günlük ifadeleri ve çok temel deyimleri anlayabilir, kullanabilir, kendini ya da başkalarını tanıtabilir, hobilerinden bahsedebilir ve bir konu hakkında fikir beyan edebilir. 

 

 İTA  152 İtalyanca II 

Bu ders İTA 151 dersini takip etmektedir ve aynı amaçları içermektedir. Bu dersin  ön koşulu İTA 151 dersidir.

 

İSP 151 İspanyolca I 

Öğrenciler bu derste, temel ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için gerekli olan günlük ifadeleri ve çok temel deyimleri anlayabilmeleri ve kullanabilmeleri, kendilerini ya da başkalarını tanıtabilmeleri, bu bağlamda temel sorular yoluyla iletişim kurabilmeleri (nerede oturdukları, kimleri tanıdıkları, sahip oldukları ve benzeri),  konuştukları kişilerin yavaş ve anlaşılır bir şekilde konuşmaları ve yardıma hazır olmaları halinde basit düzeyde iletişim kurabilmeleri için gerekli dil yetilerini kazanırlar. 

 

İSP 152 İspanyolca II

Bu ders ISP 151 dersini takip etmektedir ve aynı amaçları içerir. Bu dersin ön koşulu İSP 151 dersidir

 

İSP 251 İspanyolca III 

Bu derste öğrencilerin kişisel, aile, alışveriş, iş ve yakın çevre ile ilgili konularda çok sık kullanılan temel deyimleri ve cümleleri anlayabilmeleri, bildiği, alışılmış konularda doğrudan bilgi alışverişinde bulunarak basit düzeyde iletişim kurabilmeleri, basit bir dil kullanarak kendi özgeçmişi ve yakın çevresi hakkında bilgi verebilmeleri ve anlık gereksinimleri karşılayabilmeleri için gerekli dil yetilerini kazanmaları amaçlanır. 

 

İSP 252 İspanyolca IV 

Bu ders ISP 251 dersini takip etmektedir ve aynı amaçları içerir.

 

RUS 151 Rusça I

Öğrenciler bu derste, Kiril  alfabesinde  okuma  ve  yazmayı, fonetik kurallarını ve vurguyu öğrenirler. Rusça okuyup anlama, konuşma, dinleme ve yazma becerilerini geliştirirler. Kazandıkları beceriler yardımıyla Rus kültürünü ve edebiyatını tanımış olurlar.

 

RUS 152 Rusça II 

Bu ders RUS 151 dersini takip etmektedir ve aynı amaçları içermektedir. Bu dersin  ön koşulu RUS 151 dersidir.

 

RUS 251 Rusça III

Öğrencilerin, metinleri ve diyalogları okuyup anlamaları, cümleler kurmaları, kendilerini Rusça temel seviyede ifade edebilmeleri amaçlanmaktadır.

 

LİSANS ÜSTÜ DESRLERİ

 

İNG 361 Lisans Üstü Öğrencileri için İngilizce I

Bu ders lisansüstü öğrencilerin alanlarında akademik yazını takip edebilmelerini, akademik çalışmalarında gerekli olan makale yazım kurallarını öğretmeyi amaçlar.

 

İNG 362 Lisans Üstü Öğrencileri için İngilizce II

Bu ders İNG 361 dersinin devamı niteliğindedir ve aynı amaçları içerir.