Program Temel Öğrenme Çıktıları

 1. Dünya coğrafyası ve kültürleri konularında temel bilgiye sahip olur.
 2. Kabin üyesi perspektifinden havayolu işletmesinin yönetim sistemlerinin ve işleyiş prensibine ulusal ve uluslararası mevzuat bilgisine sahip olur.
 3. Kabin ekibi üyesinin görev/sorumlulukları, havacılıkta standart operasyon kuralları ve kabin ekibi perspektifinden emniyet/güvenlik kavramları hakkında bilgi sahibi olur.
 4. Temel havacılık terminolojisine ve havacılıkta kullanılan ortak lisan konusunda bilgi sahibi olur.
 5. Uçuş teorisi/aerodinamik ve meteoroloji konularında temel bilgiye sahip olur.
 6. Diksiyon ve anons tekniklerine, etkin iletişim kurabilecek düzeyde İngilizce bilgisine sahip olur.
 7. Genel görünüm ve kişisel bakımın önemini kavrayarak, nezaket ve görgü kuralları çerçevesinde yolcu servis sunumu gerçekleştirebilir.
 8. Uçuş operasyonunda oluşabilecek tüm acil durumlarda hayatta kalabilme teknikleri, kalabalığın kontrolü ve yönetimi metotları hususunda sorumluluklarını kavrayarak hızlı ve doğru müdahale edebilir.
 9. Havacılıkta ilk yardım konusunda doğru ve etkin müdahalenin önemini kavrayarak ilk yardım uygulamalarını yapabilir.
 10. Havacılıkta tehlikeli madde taşıma konusunda bilgi sahibi olur ve bu konuda oluşacak acil bir durumda müdahale edebilir.
 11. Havacılıkta insan faktörü, çevre, toplum, sağlık koşullarının etkileri, insan performans limitleri ve kaynakların etkin kullanımının önemini kavrayabilir ve ekip kaynak yönetimi konularını içselleştirerek etkin iletişim becerisine dönüştürebilir.