Program Tanımı

Program öğrencilere kabin hizmetleri alanının gerektirdiği mesleki konularda kapsamlı bir eğitim sağlar. Program teori ve uygulamaya yönelik öğretim anlayışı ile sektörde gelişmelere açık ve uyumludur. Program ayrıca öğrencilerin İngilizceyi etkin kullanmalarını sağlar.

Program dâhilinde öğrenciler kabin ekibinin temel sorumlulukları, yolculara ve ekibe yönelik güvenlik tehditlerini yönetme ve yolculara hizmet sağlama konularında eğitim alır.