Program Temel Öğrenme Çıktıları

 1. Sanatın tüm alanları için geçerli olan sanatsal görüş ve uygulama yetkinliğinin kazanılması
 2. Sanatsal üretime kaynak oluşturabilecek ve düşünsel zemini geliştirebilecek sosyal ve beşeri bilimlere ait yeterlilik
 3. Kişisel istek ve eğilimler doğrultusunda eğitim sürecinin planlanması ve disiplinler arası düşünebilme-üretebilme yetkinliğinin kazanılması
 4. Görsel anlatım türlerinde kullanılmak üzere karakter tasarımı, storyboard, dijital tasarım ve modelleme gibi ortak hizmetlerin üretim yetkinliği
 5. Görsel anlatım türleri ile ilgili teknik ve sanatsal analizlerin yapılabilmesi, kişisel yorum, eleştirel bakış açısı ve ifade yöntemlerinin geliştirilmesi
 6. Film dili ve görsel-işitsel uyumluluk ile ilgili temel teknik ve sanatsal unsurların kullanımına ait yeterlilik
 7. Teknik farkı gözetmeksizin, Çizgi Film-Animasyon sanatı ve teorisi temel kavram ve uygulamalarına yönelik yetkinlik
 8. Çizgi Film-Animasyon sanatı ve teorisinin tarihi gelişim, güncel akım ve gelişmelerine yönelik yetkinlik ve kişisel öngörülerin geliştirilmesi
 9. Stop-motion, deneysel, bilgisayar gibi farklı animasyon tekniklerine yönelik sanatsal üretim ve teorik bilgi yetkinliği
 10. Çizgi Film-Animasyon film üretiminin temel unsurlarından olan karakter animasyonuna ait sektörel ve/veya festival gösterimi kalitesinde üretim yetkinliği
 11. Sanatsal ve/veya sektörel kariyer hedeflerinin belirlenmesi ve bu amaçla gerekli üretim adımlarının planlanması ve uygulanması
 12. Kişisel bir Çizgi Film-Animasyon projesinin tasarım, sunum, yönetim, üretim ve dağıtım aşamalarının gerçekleştirilmesi yetkinli