Program Hakkında

Çizgi Film ve Animasyon Bölümü; Çizgi Film ve Animasyon Sanatı, Teorisi ve Film Üretimi konuları ile ilgili profesyonellerin yetiştirilmesi yönünde yapılanmış bir Bölümdür. Araştıran, bilgiye nasıl ulaşabileceğini bilen, hedefler koyan, hedefleri doğrultusunda kararlılıkla ilerleyen, kişisel Sanat ve Estetik kavramlarını tanımlayabilmiş, Etik değerlerini korumaya özen gösteren bireylerin yetiştirilmesi ve topluma kazandırılmasını hedeflenmektedir.

Çizgi Film ve Animasyon konusunda Lisans eğitimi ile paralel olarak yurt içi ve yurt dışında bulunan benzer kurumlar ile koordinasyon ve işbirliği içerisinde Eğitim ve Öğretim projeleri yürütülmektedir. Bu çalışmalardan elde edilen başarı ve deneyimler Bölümün rekabet gücü yüksek ve saygın bir kurum olarak yer edinmesi yönünde önemli bir katkı sağlamış bulunmaktadır. Bölüm Öğrenci çalışmaları Ulusal ve Uluslar arası Festival, Sergi ve Yayınlarda sergilenme ve gösterime değer bulunmaktadır ve ödüllendirilmektedir. Aynı şekilde Bölüm Öğretim Görevlileri de Ulusal ve Uluslar arası Sergi, Festival ve benzeri etkinliklerde çalışmaları sergilenen, Seminer ve Atölye çalışmaları ile deneyimlerine başvurulan Akademisyenler olarak birçok etkinliğe katılmışlardır. İlerleyen yıllar içerisinde mevcut birikimlerin üzerine yeni deneyimlerin eklenerek Bölümün öngörmüş olduğu Vizyon çerçevesinde hedeflerine ulaşacağı ve yeni hedefler belirleyerek saygın bir Kurum olarak Yüksek Öğrenim kalitesine önemli katkılarda bulunacağını öngörmek mümkündür. 

MİSYON
Çizgi Film-Animasyon Bölümü, Çizgi Film ve Animasyon Sanatı, Teorisi ve Film üretimi konularında ulusal ve uluslar arası yeterliliklere sahip bireylerin yetiştirilmesini amaçlamaktadır. Bu bireylerin aynı zamanda araştıran, bilgiye nasıl ulaşabileceğini bilen, hedefler koyan, hedefleri doğrultusunda ilerleyen, kişisel sanat ve estetik kavramlarını tanımlayabilmiş, üretim ve ekip çalışması disiplinine sahip, etik değerleri korumaya özen gösteren profesyoneller olarak topluma kazandırılmaları hedeflenmektedir.

VİZYON
Çizgi Film-Animasyon Bölümü lisans eğitimine paralel olarak sunduğu ulusal ve uluslar arası eğitim, öğretim ve üretim projelerinin kalite ve sürekliliği ile rekabet gücü yüksek ve saygın bir kurum olarak akademik yerini güçlendirmektedir. Bölüm atölyelerimiz Çizgi Film-Animasyon üretime yönelik geleneksel teknikleri karşılayan profesyonel bir stüdyo çalışma ortamı sunmakla birlikte güncel teknolojiler doğrultusunda da sürekli yenilenmektedir. Öğrencilerimizin eğitim süresince ve mezuniyet sonrasında Çizgi Film-Animasyon Sanatı ve Teorisi alanında hizmet veren Akademik, Profesyonel, Sanatsal kurum ve kuruluşlarca aranır nitelik ve donanımlara sahip bireyler olmaları amaçlanmaktadır.