Program Tanımı

Sinema Sanatta Yeterlik programı, sinema alanının evrensel dokusundan hareketle, farklı uzmanlık alanlarına odaklanma imkanı verecek seçmeli ders programıyla, sinema alanına özgün ve yenilikçi çalışmalarla katkı sağlayacak bireyleri yetiştirir, geleceğin öğretim üyeleri ve yöneticilerini gerekli bilgi, beceri ve yetkinliklerle donatır.