Kayıt Kabul Şartları

Sanatta Yeterlik programına başvuruda bulunacak olan adayların;

  • Bir yüksek lisans diplomasına sahip olması,(Tüm Alanlardan başvuru kabul edilmektedir. Alan dışından başvuru yapan öğrenciler gerektiğinde  hazırlık dersi alabilir)
  • Yüksek Lisans sonrası Sanatta Yeterlik programına başvuruda adaylarda Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) puanı aranmaz.
  • Yüksek Lisans diplomasına sahip olan adayların Üniversitelerarası Yabancı Dil Sınavı (YDS)’ndan; İngilizce, Almanca veya Fransızca dillerinden birinden en az 55 puan almış olmak veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen uluslararası bir sınavdan bu puana eşdeğer bir puan almış olması,
  • Mülâkatta başarılı olmak,
  • Değişim öğrencilerinin başvuruları, Maltepe Üniversitesi ve partner üniversite tarafından imzalanan ikili anlaşmada yer alan kayıt kabul koşullarına göre yapılmaktadır.
  • Özel öğrenciler, ilgili Anasanat Dalı Başkanlığının onayıyla bu programda verilen derslere kayıt yaptırabilirler.