Program Tanımı

Pazarlama İletişimi Yüksek Lisans Programı, Pazarlama İletişimine ilişkin farklı bilim ve disiplinlerden de beslenen kuramsal bilgi ve güncel uygulama ve yaklaşımları bir arada sunmayı ve öğrencilerin gerek akademik çalışmalarına gerekse sektör uygulamalarına ilişkin bilgi ve becerilerini arttırmayı hedefleyen bir programdır.