Öğretim Programı Diyagramı

Sosyal Bilimler Enstitüsü Pazarlama İletişimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı yerel 36 kredi ve 120 AKTS olmak üzere düzenlenmiştir.

Sosyal Bilimler Enstitüsü Pazarlama İletişimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı, 12 seçmeli ders ve 30 AKTS değerinde bir projeden oluşur. Seçmeli dersler alan içinden, diğer yüksek lisans programlarından seçilebildiği gibi, sayısı 3’ü aşmamak kaydıyla lisansta yer alan dersler arasından da seçilebilir.