Program Tanımı

Psikoloji lisans programının amacı, Psikoloji ve farklı alt alanlarına yönelik temel ilkelere, kuramlara, bilimsel yöntem ve tekniklere ilişkin kapsamlı bilgiye sahip, bilimsel ve eleştirel düşünme becerisinde, mesleki ve bilimsel etik ilkeleri gözeten, bireysel ve toplumsal düzeydeki sorunlara disiplinlerarası bir bakış açısıyla çözüm üretebilen mezunlar yetiştirmek ve bu mezunların üniversiteler, araştırma ve eğitim merkezleri, sağlık, eğitim, hukuk, güvenlik gibi kamu ve özel sektör alanlarında çalışmalarını sağlayacak bilgi, beceri ve yetkinliklerle donatmaktır.