Program Tanımı

Endüstri Mühendisliği programı üretim ve hizmet sektöründe verimliliği sağlayacak bütünleşik sistemlerin tasarımı, geliştirilmesi ve kurulması ile ilgilenir. Program, sadece operasyonel ve organizasyonel beklentilere cevap vermekle kalmayıp organizasyonlarda değişime liderlik etme ve yönlendirme becerisi de olan endüstri mühendisleri yetiştirir.