Program Temel Öğrenme Çıktıları

 1. Mühendislik bakış açısının ve değerlendirme yönteminin yararlarını öğrenir.
 2. Temel bilimler ve mühendislik konularında güçlü bir altyapıya sahip olur ve bunu kendi mühendislik alanında uygular.
 3. Mühendislik sorunlarını tanımlar ve ekip olarak problem çözme becerisi kazanır.
 4. Sistem yaklaşımı bakış açısı ile tüm sistemi bir bütün olarak düşünebilme becerisini kazanır.
 5. Yaşam boyu öğrenme becerisi kazanır.
 6. İletişim becerisi, adaptasyon ve karar verme yeteneği kazanır.
 7. Küresel bakış açısına sahip olur..
 8. Araştırma önerisi ve uygulama planını hazırlamayı, etik sorunları düşünmeyi, verileri değerlendirmeyi; sonuç raporu yazmayı; bu bilgileri duyurmayı öğrenir ve bu birikimlerini meslek yaşamına aktarma becerisine sahip olur. 
 9. Yazılı ve görsel kaynakları etkin kullanır.
 10. Mühendislik problemleri için deney tasarlama, deney sonuçlarını analiz etme ve yorumlama becerisine sahip olur.
 11. En az bir yabancı dili kullanarak endüstri mühendisliği alanındaki bilgileri takip eder ve meslektaşları ile iletişim kurabilir.
 12. Alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımlarını kullanabilir.
 13. Çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince, mühendislik uygulamalarının toplumsal ve evrensel boyutlardaki etkileri ile mühendislik çözümlerinin ekonomik ve hukuksal sonuçları konusunda farkındalığa sahip olur.