Program Hakkında

 Ortak özelliklerimiz bizleri insan olma noktasında birleştirir.  Farklılıklarımız ise, bizlerin birer birey olmamızı sağlar. Ortalama sınırlar arasında farklılık gösteren bireylerin eğitim-öğretim gereksinimleri genel eğitim-öğretim hizmetleriyle karşılanabilmektedir.  Her iki uçtaki bu farklılıkların, ortalama sınırların dışına taşması durumunda ise, özel eğitim hizmetlerinin devreye girmesi kaçınılmazdır. Ancak bu şekilde demokratik toplumların temel koşullarından biri olan eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanması mümkün olmaktadır. 

Özel Eğitim Öğretmenliği Anabilim Dalı 2016-2017 akademik yılında kurulmuştur. Program, Yükseköğretime Geçiş Sınavı YGS-4 puan türüyle öğrenci alınmaktadır. Programı bitiren öğretmen adayları, başta Milli Eğitim Bakanlığına bağlı; özel eğitim uygulama  okulları, özel eğitim iş eğitim merkez okulları, özel eğitim sınıfları (ilkokul-ortaokul), destek eğitim sınıfları, Rehberlik ve Araştırma Merkezlerinde, özel özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı; çocuk yuvaları ve yetiştirme yurtlarında, çalışabilmektedirler.

MİSYON

Özel Eğitim Bölümünün misyonu, çağdaş eğitim ortamları yaratarak zihin, işitme, görme  engeli, otistik ve üstün zekalı öğrencilere okul öncesi ve ilköğretim düzeyinde farklılaştırılmış ve bireyselleştirilmiş eğitim verecek çağdaş, yaratıcı, sorgulayıcı, araştırmacı, motivasyonu yüksek,  evrensel değerler ile etik ilkelere sahip öğretmenler yetiştirmek, onlara özel eğitim alanında araştırma ve uygulama becerilerini kazandırmak, lisansüstü eğitim olanaklarını sağlamak ve özel eğitime muhtaç bu bireylerin özellikleri ile onların ve öğretmenlerinin eğitimine ilişkin bilimsel araştırma yapmak ve yayınlamaktır. 

VİZYON

Özel Eğitim Bölümünün  vizyonu, özel eğitim alanında yüksek yeterliliğe sahip öğretmenler yetiştiren, yürüttüğü bilimsel araştırmalar ve uygulamalar aracılığıyla ülke ve dünya çapındaki insanlığın refahı, mutluluğu ve bilimsel atılımları için bilgi üreten, saygın ve tercih edilen bir bölüm olmak ve diğer vakıf üniversitelerine özel eğitim programları konusunda öncülük etmektir.