Program Direktörü

Sosyoloji Anabilim Dalı Başkanı:

Prof. Dr.  Nurgün OKTİK

Adres:

Marmara Eğitim Köyü 34857-İSTANBUL/TÜRKİYE

Telefon:

+90 216 626 10 50 / 2239

E-posta:

nutgunoktik@maltepe.edu.tr