Öğretim Programı Diyagramı

Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyoloji Tezsiz Yüksek Lisans Programı yerel 33 kredi ve 120 AKTS olmak üzere düzenlenmiştir.

Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyoloji Tezsiz Yüksek Lisans Programı, 1 kredisiz zorunlu Seminer dersi, 4 zorunlu ders, 7 seçmeli ders ve 30 AKTS değerinde bir projeden oluşur. Seçmeli dersler alan içinden, diğer yüksek lisans programlarından seçilebildiği gibi, sayısı 3’ü aşmamak kaydıyla lisansta yer alan dersler arasından da seçilebilir.