Öğretim Programı Diyagramı

Sosyal Bilimler Enstitüsü İletişim Bilimleri Doktora Programı yerel 24 kredi ve 240 AKTS olmak üzere düzenlenmiştir.

Sosyal Bilimler Enstitüsü İletişim Bilimleri Doktora Programı, 2 zorunlu ders, 6 seçmeli ders, Yeterlik Sınavı ve 120 AKTS değerinde bir doktora tezinden oluşur. Seçmeli dersler alan içinden, yüksek lisans derslerinden ve diğer doktora programlarından seçilebilir.