Program Tanımı

İletişim Bilimleri doktora programı, iletişim bilimleri alanının disiplinlerarası kimliğinden hareketle, Radyo, Televizyon ve Sinema, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, Görsel iletişim Tasarımı ve Gazetecilik bölümleri içindeki farklı uzmanlık alanlarına odaklanma imkanı verecek seçmeli ders programıyla, iletişim bilimleri alanına eleştirel, esnek, özgün, dönüştürücü ve yenilikçi çalışmalarla katkı sağlayacak bireyleri yetiştirir, geleceğin öğretim üyeleri ve yöneticilerini gerekli bilgi, beceri ve yetkinliklerle donatır.