Öğretim Programı Diyagramı

Fen Bilimleri Enstitüsü Enerji Etkin Yapılar Tezsiz Yüksek Lisans Programı yerel en az 30 kredi ve toplam 90 AKTS olmak üzere düzenlenmiştir. 

Fen Bilimleri Enstitüsü Enerji Etkin Yapılar Tezli Yüksek Lisans Programı, 4 zorunlu ders (Yenilenebilir Enerji Kaynakları ve Teknolojileri, Yapılarda Enerji Performansı ve Modellemesi,  Tasarım Projesi, Araştırma Yöntemleri), 6 seçmeli ders, 1 Yüksek Lisans Mezuniyet Projesinden oluşur. Seçmeli dersler alan içinden, diğer yüksek lisans programlarından seçilebildiği gibi, sayısı 2’yi aşmamak kaydıyla lisansta yer alan dersler arasından da seçilebilir.