Kazanılan Derece

Programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Enerji Etkin Yapılar Yüksek Lisans derecesi (Master of Energy Efficient Construction) almaya hak kazanmaktadırlar.