Öğretim Programı Diyagramı

Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Doktora Programı yerel 21 kredi ve 240 AKTS olmak üzere düzenlenmiştir.

Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Doktora Programı, 1 kredisiz zorunlu Doktora Semineri dersi, 7 seçmeli ders, Yeterlik Sınavı ve 120 AKTS değerinde bir doktora tezinden oluşur. Seçmeli dersler alan içinden, yüksek lisans derslerinden ve diğer doktora programlarından seçilebilir."