Mezunların Mesleki Profili

Elektrik enerjisi, elektronik, mikroelektronik, nanoelektronik, mikroişlemci tabanlı kontrol, haberleşme gibi alanlarda faaliyet gösteren kamu kurumlarında ve özel sektörde araştırma-geliştirme, üretim, test, kalite kontrol, pazarlama, işletme gibi çalışma alanlarında iş olanakları vardır.