Öğretim Programı Diyagramı

Fen Bilimleri Enstitüsü Elektrik-Elektronik Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Programı yerel 21 kredi ve 120 AKTS olmak üzere düzenlenmiştir.

Fen Bilimleri Enstitüsü Elektrik-Elektronik Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Programı, 2 zorunlu ders, 1 kredisiz zorunlu Seminer dersi, 5 seçmeli ders ve 60 AKTS değerinde bir yüksek lisans tezinden oluşur. Seminer dersi ve tez çalışması kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.

Seçmeli derslerden en çok ikisi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması kaydıyla, lisans derslerinden seçilebilir. Ayrıca öğrenci, ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden en fazla iki ders seçebilir.