Program Temel Öğrenme Çıktıları

 1. Uzmanlığını kullanarak endüstri mühendisliği problemlerini tanımlayabilme ve yenilikçi çözümler üretebilme becerisi kazanır.
 2. Alanında karşılaşılabilecek sorunları tanımlayarak uygun modelleme yöntemleri ile çözme becerisi kazanır.
 3. Endüstriyel gereksinimleri karşılayabilecek alanında uzman sistemleri tasarlama ve geliştirme becerisi kazanır.
 4. Disiplinlerarası bilgiyi kullanarak alanında karşılaşılması muhtemel, uzmanlık gerektiren bir soruna çözüm üretebilme, sorumluluk alma ve liderlik etme becerisi kazanır.
 5. Alanın gerektirdiği bilgisayar yazılım ve teknik ekipmanları kullanabilme becerisi kazanır.
 6. Konusunda, ulusal ve uluslararası düzeydeki bilimsel çalışmaları takip ederek alanındaki bilimsel ve teknolojik gelişmeleri derinlemesine izleyebilme yeteneği kazanır.
 7. Endüstri Mühendisliğinin sosyal yanını kavrar ve mühendisliğe insan odaklı bakış açısı kazanır.
 8. Sistemlerin modellenmesi, benzetimi ve matematiksel ifade etme yeteneği kazanır.
 9. Sürekli kalite kavramını benimser.
 10. Ekonomi ve Mühendislik ekonomisinin temel kavramlarını tanıma ve kullanabilme yetisi kazanır.
 11. Organizasyon yapısına ve kültürüne adaptasyon yeteneği kazanır.
 12. Proje ve süreç tasarlama, uygulama ve yönetimi becerisi kazanır.
 13. Kurumsal kaynak planlaması ve uygulamalarının tanınması ve kullanımı yetisi kazanır.
 14. Bilimsel yayın yapabilme yeteneği kazanır.