Program Tanımı

Film Tasarımı Yüksek Lisans Programı film sanatının farklı alanlarında kuramsal ve uygulama yeterliğini yetkinleştirecek eğitim verir. Kuramsal çalışmalarda disiplinlerarası anlayış benimsenir. Sinematografik bir eser ortaya koyma düzeyinde uygulama bilgisi mezuniyet koşullarından biri olarak kabul edilir.