Program Tanımı

Klinik Psikoloji bireylerin çocukluk, ergenlik, yetişkinlik ya da yaşlılık dönemlerinde, günlük hayatta sıkıntı yaşamasına neden olan duygusal, davranışsal ve bilişsel sorunların ve de gelişimsel sürecinde karşılaşması muhtemel ilişki sorunları, çatışma, kriz ve stres dönemlerinin değerlendirilmesi ve çözümlenmesi ile ilgilenir. Psikoloji A.B.D. Klinik Psikoloji yüksek lisans programı, bilimsel yöntemlere dayalı olarak, bu sorunları birbirinden ayırabilmek, sorunların oluşma nedenlerini ve devam etmesine neden olan faktörleri belirleyebilmek ve doğru psikolojik tedaviyi uygulayabilmek için gerekli olan kuramsal ve pratik altyapıyı kazandırmayı amaçlamaktadır.