Program Tanımı

E-İşletme lisans programının amacı öğrencilere işletme, yönetim, işletme çevresi, yönetim fonksiyonları, işletme fonksiyonları gibi kavramları aktarmak ve küreselleşen iş ortamında işletmelere analitik düşünme becerisine sahip, proaktif, sosyal sorumluluklarının bilincinde ve iş etiğine uygun davranan yöneticiler yetiştirmektir.