Program Tanımı

İnşaat mühendisliği insanların ihtiyacı olan yapıların tasarımı, yapımı ve işletmesi ile uğraşan en eski mühendislik dalı olup, uygulama alanları oldukça geniştir. İnşaat mühendisliğinin ilgi alanlarına giren en önemli konular; konut yapımı, yüksek katlı binalar, baraj ve su yapıları, nükleer, termik ve her türlü enerji santralleri, otoyollar, tüneller, demiryolu ve demiryolu köprüleri, hava ve deniz limanlarının planlanması, yapımı, içme suyu ve kanalizasyon şebekeleri, metro ve hafif raylı taşıma sistemlerini içeren toplu taşıma alt yapıları, yeraltı ve denizaltı tüp geçitleri, zemin etüdü ve iyileştirmeleri, sayılan tüm yapılarda kullanılan malzemelerin, incelenmesi, imalatı; büyük çaptaki projelerin planlanması ve ekonomik etütleri şeklinde sıralanabilir.

Bu kapsamda, İnşaat Mühendisliği (İngilizce) programının amacı mesleklerinin ve toplumun ihtiyaçlarına karşı sorumluluk bilinci içinde inşaat mühendisliği mesleğinin gereği olan bilgi ve becerilerle donanmış, inşaat mühendisliği problemlerine çözüm üretebilen mühendisler yetiştirmektir.