Program Hakkında

Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde 1997 yılında kurulmuş olan Psikoloji Anabilim Dalı, yıllar içinde gelişerek ve büyüyerek, psikolojinin, Klinik Psikoloji, Gelişim Psikolojisi, Endüstri ve Örgüt Psikolojisi ve Adli Psikoloji gibi çeşitli uzmanlık alanlarına yönelik lisansüstü eğitim olanakları sunmaktadır.

Psikoloji, hem bütün dünyada tanınan temel bir “bilim dalı”; hem de bilim dalı içinde elde edilen bilgilerin, belirli yetenek ve becerilerle bütünleştirilerek, insan davranışlarının değiştirilmesine ve sorunların çözümüne yönelik uygulamaların yapıldığı, bağımsız bir “meslek alanı”dır. Psikolojinin bu niteliği göz önünde bulundurularak, Anabilim Dalı bünyesinde tezli ve tezsiz yüksek lisans programları açılmaktadır.

Klinik Psikoloji, Gelişim Psikolojisi ve Endüstri ve Örgüt Psikolojisi alanlarında açılan tezli yüksek lisans programları,“Bilim insanı-Uygulamacı” modeline dayanmaktadır. Bu eğitim modeli, öğrencilerin hem bilgiyi üreten birer bilim insanı, hem de bu bilgiyi pratiğe dökebilen birer uygulamacı olarak yetiştirilmesi temeline dayanır. Bu modele dayanarak oluşturulmuş olan öğretim programı, bilimsel yöntemi aktaran dersleri, uygulamaya yönelik dersleri, araştırmaya dayalı bir tez çalışmasını ve stajları kapsamaktadır. Tezli yüksek lisans programları, akademik alanda kariyer yapmayı hedefleyen psikoloji mezunları için güçlü bir alt-yapı oluşturmaktadır.

Gelişim Psikolojisi ve Endüstri ve Örgüt Psikolojisi alanlarında açılan tezsiz yüksek lisans programları ise, alanda çalışmak üzere, güncel ve kanıta dayalı uygulamalara yönelik bilgi ve becerilerle donatılmış uzman meslek elemanları yetiştirmek amacıyla oluşturulmuştur. Tezsiz programlarda, uygulamalı derslere ve stajlara ağırlık verilmekte; ayrıca bu programlar, öğrencilere, iyi bir uygulamacı olmak için gereken bilimsel alt-yapıyı kazandırmak üzere araştırma yöntemleri derslerini ve bir dönemlik bir proje çalışmasını içermektedir.

MİSYON
Bilimsel yöntem ve ilkeleri; etik ilkeler, insan hakları, nesnellik, toplumsal ve kültürel duyarlılık gibi değerlerle bütünleştiren bir anlayışla, psikoloji yüksek lisans eğitimi vermek;

Psikolojinin çeşitli uzmanlık alanlarında, kuramsal bilgi ve uygulamalar aracılığıyla edinilmiş güçlü bir altyapıya sahip, alandaki çalışmaları izleyebilen ve bunlara katkıda bulunabilen, bireysel ve toplumsal sorunları geniş bir bakış açısıyla ve nesnel olarak değerlendirebilen ve bilimsel yöntemi kullanarak, bu sorunlara yönelik özgün çözümler üretebilen, bilim insanları ve uygulamacılar yetiştirmek.

VİZYON
Bilimsel yöntemi, etik ilkeler, insan hakları, nesnellik, toplumsal ve kültürel duyarlılık gibi değerlerle bütünleştiren bir eğitim anlayışıyla, Psikoloji biliminin ve meslek alanının gelişimine katkıda bulunacak mezunlar yetiştirmek.