Öğretim Programı Diyagramı

Sosyal Bilimler Enstitüsü Psikoloji Tezli Yüksek Lisans Programı yerel 27 kredi ve 120 AKTS olmak üzere düzenlenmiştir.

Sosyal Bilimler Enstitüsü “Endüstri ve Örgüt Psikoloji Yüksek Lisans Programı” ile “Gelişim Psikolojisi Yüksek Lisans Programı”, 1 kredisiz zorunlu Seminer dersi, 2 zorunlu ders, 5 seçmeli ders ve 60 AKTS değerinde bir yüksek lisans tezinden oluşur. Tüm Programlarda seçmeli dersler hem alan içinden, hem de diğer yüksek lisans programlarından seçilebilir.