Program Hakkında

Halkla İlişkiler ve Tanıtım lisans programı öğrencilere, temel iletişim alanın teorik çerçevesi ile birlikte halkla ilişkiler, reklamcılık, pazarlama iletişimi dallarında temel alan bilgisi, uygulama becerileri ve disipline özgü yetkinlikleri kazandırmayı amaçlar.

Öğretimin yapılandırılmasında öğrenci odaklı, uygulama fırsatları veren, sektör işbirliği, derslerde yeni öğrenme yöntemlerini ve teknolojiyi kullanmak temel alınmıştır. Programın bu amacına, öğretim üyelerinin öğrenmeyi zenginleştirmek üzere; örnek olay incelemesi, sektör profesyonelleri ile buluşmalar, araştırma, yarışmalar ve multidisipliner çalışmalar eşlik eder.

Programın felsefesi ile uyumlu olarak, öğrenci topluluğunun mesleği içselleştirerek, yaratıcı projeler yapması, yarışmalara katılması konusunda cesaretlendirilmesi, fırsatlar tanınması, ortak çalışma imkanlarının yaratılması desteklenir.  Öğrenci ve öğretim üyelerinin birlikte oluşturduğu zengin öğrenme ortamının mezuniyet sonrasında da devam etmesini sağlamak önceliklidir.

Lisans programının, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Anabilim Dalı bünyesinde Pazarlama İletişimi Yüksek Lisans Programı ile Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Doktora programlarıyla da devam etmesi kurumsal sürekliliğin de bir göstergesidir.

 

Misyon

Halkla ilişkiler, reklamcılık, pazarlama iletişimi çalışma alanlarında, kuramsal bilgiye ve uygulama becerisine sahip, etik, toplumsal sorunlara ve gündeme duyarlı, eleştirel bakabilme ve yaratıcı çözümler üretebilme yetileri gelişmiş, mesleki alanda çalışmalarıyla öne çıkacak uzmanlar yetiştirmektir.

 

Vizyon

Halkla ilişkiler, reklamcılık, pazarlama iletişimi çalışma alanlarında verilen eğitimin öğrenci odaklılığının korunarak, öğrenme ortamının daha da zenginleştirilerek, 360 derece işbirlikleri, uluslararasılaşma, öğretim üyesi donanımları arttırılmasıyla mükemmel mezunlar yetiştirmek temel vizyonumuzdur.